LEE KUM KEE

"HAPPY DRAGON ADVENTURE" Obchodní podmínky

Oprávnění

1.1 Hra "HAPPY DRAGON ADVENTURE" je otevřená pro individuální subjekty, které mají trvalý pobyt ve Česká republika, a jsou starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců Lee Kum Kee, jejich přímých rodinných příslušníků, agentur a všech ostatních profesionálně spojených s touto značkou.

1.2 Hra "HAPPY DRAGON ADVENTURE" je otevřená od 12:00 v úterý 9. ledna 2024 a uzavře se v 23:59 v čtvrtek 29. února 2024.

 

Sběr dat

2.1 Veškeré osobní informace, které jsou shromážděny v rámci této kampaně, jsou zpracovávány v souladu s naší zásadou ochrany osobních údajů.

2.2 Při zadávání svých údajů můžete souhlasit s přihlášením k odběru našeho zpravodaje, ze kterého se můžete kdykoli odhlásit – prohlédněte si naši zásadu ochrany osobních údajů a prohlášení o sběru informací.

2.3 Lee Kum Kee si vyhrazuje právo využívat nepersonální informace shromážděné od všech účastníků, včetně, ale neomezeně, komentářů a návrhů, pro marketingové účely. Mohou být použity pro analýzu výzkumu trhu a zobrazeny na digitálních platformách Lee Kum Kee, jako jsou sociální média, e-commerce a webové stránky.

 

Další poznámky

3.1 Deset vítězů bude vybráno z všech oprávněných přihlášek.

3.2 K dispozici jsou deset balíčků cen. Ceny jsou následující (fotografie cen jsou pouze pro referenci):

1 Cena: Košík Lee Kum Kee, BRUNO Compact Hot Plate

2 Cena: Košík Lee Kum Kee, BRUNO Multi Grill Pot

3 Cena: Košík Lee Kum Kee, BRUNO Air Fryer

4 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 70 €

5 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 60 €

6 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 50 €

7 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 40 €

8 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 30 €

9 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 20 €

10 Cena: Košík Lee Kum Kee, poukázka Amazon v hodnotě 10 €

3.3 Oprávněné přihlášky jsou hodnoceny na základě skóre dokončení hry. Do výběru deseti přihlášek s nejvyšším skóre budou zařazeny ty s shodným záznamem, přičemž bude vybrána nejnovější přihláška v případě stejného skóre.

3.4 Vítězové budou definitivně stanoveni do 15 pracovních dnů po uzavření hry. Všichni vítězové budou kontaktováni e-mailem. Vítězové musí odpovědět do 5 dnů, jinak může být vybrán náhradní vítěz. Vaše poštovní údaje a telefonní číslo mohou být vyžadovány pouze v případě, že jste vybráni jako vítězové. Budou použity k doručení všech vyhraných cen a měly by být sdíleny s Lee Kum Kee pouze na žádost.

3.5 Ceny nejsou přenosné a nelze je směnit za hotovost. Žádná žádost o změnu jakékoli ceny nebude akceptována.

3.6 V případě nepředvídaných okolností si Lee Kum Kee vyhrazuje právo nahradit cenu za alternativu s rovnocennou hodnotou.

3.7 Lee Kum Kee nenese odpovědnost za produkty a služby třetích stran nabízené jako ceny.

3.8 Při jakýchkoli rozporech mezi překlady bude při řešení sporů uplatňována verze podmínek a ustanovení v angličtině.

 

Další podmínky

4.1 Lee Kum Kee nemůže nést odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo zranění utrpěné účastníkem vstupujícím do soutěže nebo v důsledku přijetí nebo účasti na jakékoli ceně.

4.2 Nic nevylučuje odpovědnost Lee Kum Kee za smrt nebo osobní zranění v důsledku jeho nedbalosti, všeobecně za úmysl a také za hrubou nedbalost.

4.3 S výhradou ustanovení v bodě 4.2 souhlasí účastníci tím, že se zúčastní nebo budou se pokoušet zúčastnit této soutěže, že Lee Kum Kee nebude nést žádnou odpovědnost za (a) ztrátu, krádež nebo zneužití jakéhokoli produktu/ceny nebo (b) jakékoli škody způsobené jakýmkoli způsobem týkající se této soutěže nebo pokusu o účast na této akci.

4.4 Vstupem do soutěže všichni účastníci budou považováni za to, že přijali a jsou vázáni těmito podmínkami.

4.5 Ve všech aspektech této soutěže a v případě jakéhokoli sporu ohledně těchto podmínek bude rozhodnutí Lee Kum Kee konečné a nebude se vést žádná korespondence nebo diskuse.

4.6 Lee Kum Kee bude používat poskytnuté osobní údaje pouze pro správu soutěže a pro žádný jiný účel a poté budou smazány.

4.7 Lee Kum Kee si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž nebo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění v případě skutečné nebo očekávané porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení nebo jiné události mimo rozumnou kontrolu Lee Kum Kee.

4.8 Tyto podmínky platí pro tuto soutěž. Účastí v této soutěži souhlasíte s těmito podmínkami. Je podmínkou účasti v této soutěži, že všechny podmínky jsou považovány za konečné.

4.9 Tato soutěž podléhá anglickému právu. Lee Kum Kee a účastníci souhlasí s podřízením se výlučné jurisdikci anglických soudů.

Ke sledování provozu a funkce těchto stránek používáme soubory cookie. Dalším prohlížením souhlasíte s použitím těchto souborů. Můžete je však v prohlížeči zablokovat – další informace najdete zde. Můžete si také prostudovat naše zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití.